Basic

Trauma & Casualty Care

BTACC

BTACC levert een hoog niveau van geavanceerde eerste hulp, trauma en eerste hulp door een mix van blended learning, scenario's en immersieve training.

BTACC introduceert de M.A.R.C.H-benadering van eerste hulpverlening bij trauma, met een eenvoudige en systematische benadering van een breed scala aan levensbedreigende, tijdkritische verwondingen.

Terwijl eerste hulp op het werk geschikt is voor een laag risico organisaties, zullen andere bedrijven en of organisaties een hoger niveau van hulpverlening nodig hebben voor de essentiele eerste hulpverlening.

BTACC volgt het M.A.R.C.H.-algoritme en begeleidt de leerling om eerst tijdkritieke verwondingen te identificeren en hierop te handelen.

Tijdens de cursus bestaat er een goede balans tussen immersieve praktijkoefeningen en theorie, waarbij er tijdens de praktijk simulaties een sterke focus ligt op live patient/trauma acteurs welke speciaal opgeleid zijn voor het uitbeelden van  breuken, verwondingen, bloedingen en ziektebeelden.

BTACC is geschreven door een toonaangevend team van professionals werkzaam binnen de ambulancezorg en prehospitale hulpverlening, met een bewezen staat van dienst van meer dan twintig jaar, met een constante verbeterproces op basis van bewijs, ontwikkelingen in de praktijk en praktijkervaringen

Het doel van BTACC is ervoor te zorgen dat alle organisaties zijn uitgerust met voldoende vertrouwen, vaardigheden en kennis om zo goed mogelijk te denken en handelen bij een medische noodsituatie.

BTACC is een boeiende en gerichte traumacursus geleverd met de specifieke behoeften van uw organisatie in gedachten.

Kandidaten worden blootgesteld aan praktijk scenario’s, met een extra moeilijkheidsgraad door te werken met live acteurs en zeer realistische slachtoffersimulaties en omgevingen.

BTACC is een boeiende en gerichte traumacursus geleverd met de specifieke behoeften van uw organisatie in gedachten.

Kandidaten worden blootgesteld aan praktijk scenario’s, met een extra moeilijkheidsgraad door te werken met live acteurs en zeer realistische slachtoffersimulaties en omgevingen.

BTACC dompelt de cursist onder in zijn eigen werk omgeving. Tijdens de cursus ligt de nadruk op het aanleren van de benodigde vaardigheden en kennis om  een breed scala aan traumatische verwondingen te herkennen en te behandelen.

BTACC is de tweede stap op onze Integrated Emergency Zorgprogramma (IECP) dat kandidaten vooruit helpt van basis tot de geavanceerde niveaus. IECP is een progressieve en systematische weg naar het verbeteren van vaardigheden en kennis, welke cursisten in staat stelt levens te redden.

BTACC is een door Qualsafe geaccrediteerde cursus die voldoet aan de Faculteit Pre-hospital Care (FPHC), Pre-hospital Emergency Medicine (PHEM) richtlijnen niveau D van Het Royal College of Surgeons Edinburgh.

Initieel: 2 dagen

Jaarlijks: 1 dag refresher course 

Kandidaten moeten minimaal 16 jaar oud zijn

Werken op hoogte, ondergronds, op het water, binnen industriele settingen of de uitdagende omstandigheden van (hoogrisico) evenementenzorg

BTACC wordt aangepast aan de wensen en eisen van de risico inventarisatie en zorgt ervoor dat cursisten zijn opgeleid tot een hoge standaard in een omgeving waarin ze zich in bevinden.

De BTACC werkt zowel met mannequins, maar maakt ook gebruik van ervaren live (trauma en simulatie) acteurs als slachtoffers. ze bloeden,schreeuwen, vallen flauw en zullen zelfs terugvechten, net als een echte gewonde slachtoffer zou doen.

Tijdens intense simulatie scenario worden echte verwondingen nagebootst, met behulp van draagbare wonden, breuken en bloedingen.

Je hoeft je geen wond voor te stellen; je zal het zien, voel het, ervaar het en leer ermee om te gaan.

Het leren omgaan met polytrauma (meerdere traumatische verwondingen) kan mogelijk buiten de scope van iemand zonder prehospitale kennis of ervaring liggen, maar helaas is dit niet altijd zo.

BTACC omvat het volgende:

 1. Veiligheid
 2. Scene Management
 3. Basiskinematica en mechanisme van letsel
 4. Beheer van catastrofale bloedingen
 5. Luchtwegbeoordeling – management (met basisadditieven)
 6. Spinal assessment & Cx wervelkolom management immobilisatie
 7. Veilig en effectief gebruik van zuurstof
 8. Ademhalingsbeoordeling en ondersteuning
 9. Beoordeling van de bloedsomloop, beheer en herkenning van shock.
 10. Hoofdletsel en beoordeling Disability
 11. Effecten van omgeving (s) blootstelling)
 12. Reanimatie – pit crew resuscitation
 13. Pediatrische BLS
 14. Verzorging van acute medische aandoeningen, b.v. beroerte, diabetes
 15. Veel voorkomende medische noodgevallen
 16. Geestelijke gezondheid
 17. Thermisch letsel
 18. Musculoskeletaal letsel
 19. Verdrinking en onderdompeling
 20. Excited Delirium en overdosis