First aid

Trauma & Casualty Care

First Aid Trauma and Casualty Care

FTACC: is een dynamisch, boeiend en effectief EHBO-programma, ontwikkeld door vooraanstaande zorgprofessionals voor de hulpdiensten, de industrie en eerstehulpverleners.

Het voldoet aan en overtreft de Health and Safety Executive (HSE)-normen en is relevanter voor de huidige werkplek in vergelijking met bestaande cursussen.

Het hanteert een innovatieve aanpak die ervoor zorgt dat vaardigheden en kennis behouden blijven, en schetst een duidelijke gedragslijn die zorgt voor betere resultaten voor de patiënt.

FTACC is een door Qualsafe geaccrediteerde cursus die voldoet aan de richtlijnen van de faculteit Pre-hospital Care (FPHC), Pre-hospital Emergency Medicine (PHEM) niveau B van The Royal College of Surgeons Edinburgh en is gelijk aan First Aid at Work (FAW).

Deze kwalificatie is geldig voor een periode van 3 jaar. De cursist moet de kwalificatie met succes opnieuw afleggen op of voor de vervaldatum van het certificaat om gekwalificeerd te blijven.

De QA Level 3 Award in First Aid Trauma and Casualty Care (FTACC) (RQF) maakt deel uit van een Integrated Emergency Care Program (IECP) ontwikkeld door de ATACC Group om naadloos te verlopen van basis- tot geavanceerde medische en reddingstraining.

 

Cursisten moeten op de eerste dag van de training minimaal 14 jaar oud zijn.

Eerdere ervaring met EHBO-opleiding is wenselijk.

Er zijn geen andere formele toelatingseisen, maar om te profiteren van het leren adviseren we dat leerlingen minimaal:

Niveau 1 in lezen en schrijven, rekenen of equivalent

Het doel van deze kwalificatie is om de leerling voor te bereiden op het ontwikkelen van de vaardigheden en kennis die nodig zijn om de rol van eerstehulpverlener op de werkplek op zich te nemen of als doorgroei naar andere rollen of kwalificaties.

De rol van een EHBO-er is om lichte verwondingen te behandelen, levens te redden en hulp in te roepen. Dit kan een enorme verantwoordelijkheid zijn die een kalme maar effectieve reactie vereist, vaak in stressvolle situaties.

FTACC omvat het volgende:

 • Rol en verantwoordelijkheden van een EHBO-er
 • Infectiepreventie en -bestrijding
 • Roep om hulp
 • Scène beoordeling
 • Veilige aanpak
 • Slachtoffer beoordeling
 • Kleine bloedingen en verwondingen
 • Interne en externe bloeding
 • Onbewust slachtoffer met ademhaling
 • Slachtoffer zonder teken van leven
 • Milde en ernstige verstikking
 • Beroerte
 • Kleine brandwonden en brandwonden
 • Overdracht aan ambulance
 • Rapportageprocedures
 • Plotselinge vergiftiging
 • Hoofdletsel
 • Epileptische aanvallen
 • Borstletsel
 • Astma-aanvallen
 • Anafylactische shock
 • Acuut coronair syndroom
 • Verstuikingen, verrekkingen, dislocaties en breuken

3 dagen (18 uur): equivalent eerste EHBO-er op het werk 
2 dagen (12 uur): equivalent herkwalificatie EHBO op het werk 

Succesvolle kandidaten ontvangen een internationaal erkend QNUK Level 3 Award certificering in First Aid Trauma and Casualty – Emergency (FTACC – E) (RQF)