Rescue

Trauma & Casualty Care

RTACC

RTACC biedt een zeer gerichte, goed onderzochte en volledig actuele cursus voor acute eerste hulpverlening aan slachtoffers met levensbedreigende trauma's en medische aandoeningen.

RTACC biedt uw organisatie beproefde en geteste levensreddende vaardigheden in een 3-daagse cursus.

Voortbouwend op de BTACC-cursus, biedt RTACC: aanvullende vaardigheden op elk niveau van de M.A.R.C.H-aanpak;

Om op een zeer eenvoudige en systematische manier leren om te gaan met een breed scala van levensbedreigende, tijdkritieke verwondingen.

RTACC is de voorkeurscursus geworden voor internationale brandweer – en politie-diensten, prehospitaal opererende first responders en Industrieën die opereren in risicovolle, afgelegen of vijandige omgevingen,

Hoewel BTACC geschikt is voor een laag tot gemiddeld risico, biedt het organisaties  een hoger niveau van kennis, vaardigheden en uitrusting, met als doel het het verbeteren van hulpverlening bij ernstige medische noodsituaties.

RTACC begeleidt de cursist bij het identificeren van en het omgaan met tijdkritieke verwondingen, bloedingen en ziektebeelden met de juiste interventies.

Praktijkervaring, live acteurs, slachtoffersimulatie in combinatie met korte, zeer gerichte lezingen bieden de perfecte balans tussen theoretisch en praktisch onderwijs.

RTACC is geschreven door vooraanstaande zorgprofessionals werkzaam binnen de acute prehospitale zorgverlening en wordt internationaal erkend.

De cursus heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle organisaties zijn uitgerust zijn om op effectieve en veilige wijze om te gaan met ernstige gewonden.

RTACC is de derde stap op onze Integrated Emergency Zorgprogramma (IECP) dat kandidaten vooruit helpt van basis tot de geavanceerde niveaus.

IECP is een progressieve en systematische weg naar het verbeteren van vaardigheden
en mensen in staat te stellen levens te redden.

RTACC is een door Qualsafe geaccrediteerde cursus die voldoet aan de Faculteit Pre-hospital Care (FPHC), Pre-hospital Emergency Medicine (PHEM) richtlijnen niveau E van Het Royal College of Surgeons Edinburgh.

Initieel: 3 dagen

Jaarlijks: 1 dag refresher course 

Kandidaten moeten minimaal 16 jaar oud zijn

RTACC biedt de hoogste trainingsnormen, voor niet professionele zorgverleners, die specifiek kunnen worden afgestemd op de behoeften, rekening houdend met de aard van uw bedrijf, uw werk activiteit en het daaropvolgende risicoprofiel.

Onze blended learning zorgt ervoor dat de scenariogebaseerde cursus volledig relevant is voor wat u feitelijk doet.

De RTACC wordt aangepast aan de (hoog) risico omgevingen, waarin de cursisten zich uiteindelijk in zullen gaan bevinden.

FTACC omvat het volgende:

 1. Veiligheid
 2. Scène management
 3. Verbeterde kinematica en mechanisme van letsel
 4. Beheer van catastrofale bloedingen met behulp van stapsgewijs benadering – Wondpakking, Hemostatica, Tourniquets en junctioneel bloedingbeheer
 5. Luchtwegbeoordeling met enhanced management – adjuncts
  & supraglottic devices
 6. Spinale beoordeling, management en immobilisatie
 7. Veilig en effectief zuurstofgebruik
 8. Ademhalingsbeoordeling en management
 9.  Erkenning van Thoraxtrauma en complicaties
 10. Abdominale beoordeling
 11. Bloedsomloop beoordeling, management, shock
 12. Hoofdletsel en beoordeling Disability
 13. Effecten van omgeving (s) blootstelling
 14.  reanimatie -pit crew resuscitation
 15. Pediatrische BLS
 16. Pediatrische anatomie, normale fysiologie & algehele
  medische noodgevallen
 17. Zorg voor veelvoorkomende medische aandoeningen, zoals beroerte, diabetes
 18. Zorg of medische noodgevallen
 19. Thermisch letsel met het vermogen om de ernst te beoordelen
 20. Musculoskeletaal letsel met gebruik van analgesie
  & fractuurreductie
 21. Verdrinking en onderdompeling
 22.  Excited delirium en overdosis
 23. Beheer van mass Casualties:
  – Triage
  – Grote burgerrampen
  – Bom aanslagen          – ontploffingen              – steekverwondingen
 24. CBRNE
 25. Overdracht van de ernstig zieke patiënt