Rescue

Trauma & Casualty Care

RTACC levert een hoog niveau van geavanceerde eerste hulp, trauma en eerste hulp door een mix van blended learning, scenario's en immersieve training.

De standaard RTACC biedt uw organisatie met een uitgebreide reeks beproefde en geteste levensreddende vaardigheden in een 3-daagse cursus.


RTACC biedt kandidaten levensreddende vaardigheden met behulp van de M.A.R.C.H (massale bloeding, luchtweg, ademhaling, circulatie-, hoofd- en andere verwondingen) benadering.

MARCH approach is een eenvoudige en systematische manier om met een breed scala aan levensbedreigende en tijdkritieke trauma’s incidenten.

Deze aanpak is ontwikkeld door UK Special Forces en is sindsdien overgenomen door hulpdiensten en medische noodhulpteams in de hele wereld.


RTACC is de voorkeurscursus geworden voor semi professionele hulpverleningdiensten (zoals brandweer en politiediensten), reddingsdiensten, gespecialiseerde politiediensten en industriële EHBO/medische hulpverleningsteams die in risicovolle, afgelegen of niet-toegelaten omgevingen opereren, niet alleen in het VK, maar over de hele wereld.


RTACC zorgt voor een extra niveau van kennis, vaardigheden en apparatuur die verder gaat dan EHBO op het werk (FTACC) en de meeste eerstehulpcursussen.

Het is ontworpen om het vermogen van een kandidaat om het leven te behouden te vergroten, door op een zelfverzekerde manier her leren te herkennen, beoordelen en prioriteren van verwondingen van slachtoffers, om directe zorg te verlenen met behulp van geschikte interventies.

Maar ook het herkennen van (eigen) beperkingen, zodat op tijd extra zorg wordt aangevraagd, als dat nodig is.

RTACC is ontworpen door toonaangevende zorgprofessionals werkzaam binnen de klinische en pre-hospitale hulpverlening en is internationaal erkend.

De cursus heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle organisaties en individuen zijn toegerust om de meest effectieve en veilige wijze uitstekende slachtofferzorg te bieden aan de meest ernstig gewonden.

Tijdens de cursus bestaat er een goede balans tussen immersieve praktijkoefeningen en theorie, waarbij er tijdens de praktijk simulaties een sterke focus ligt op live patient/trauma acteurs welke speciaal opgeleid zijn voor het uitbeelden van  breuken, verwondingen, bloedingen en ziektebeelden.

RTACC is geschreven door een toonaangevend team van professionals werkzaam binnen de ambulancezorg en prehospitale hulpverlening, met een bewezen staat van dienst van meer dan twintig jaar, met een constante verbeterproces op basis van bewijs, ontwikkelingen in de praktijk en praktijkervaringen

Het doel van RTACC is ervoor te zorgen dat alle organisaties zijn uitgerust met voldoende vertrouwen, vaardigheden en kennis om zo goed mogelijk te denken en handelen bij een medische noodsituatie.

RTACC is de voorkeurscursus geworden voor internationale brandweer – en politie-diensten, prehospitaal opererende first responders en Industrieën die opereren in risicovolle, afgelegen of vijandige omgevingen,

Hoewel BTACC geschikt is voor een laag tot gemiddeld risico, biedt het organisaties  een hoger niveau van kennis, vaardigheden en uitrusting, met als doel het het verbeteren van hulpverlening bij ernstige medische noodsituaties.

RTACC begeleidt de cursist bij het identificeren van en het omgaan met tijdkritieke verwondingen, bloedingen en ziektebeelden met de juiste interventies.

Praktijkervaring, live acteurs, slachtoffersimulatie in combinatie met korte, zeer gerichte lezingen bieden de perfecte balans tussen theoretisch en praktisch onderwijs.

RTACC is geschreven door vooraanstaande zorgprofessionals werkzaam binnen de acute prehospitale zorgverlening en wordt internationaal erkend.

De cursus heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle organisaties zijn uitgerust zijn om op effectieve en veilige wijze om te gaan met ernstige gewonden.

RTACC biedt uw organisatie beproefde en geteste levensreddende vaardigheden in een 3-daagse cursus.

Voortbouwend op de BTACC-cursus, biedt RTACC: aanvullende vaardigheden op elk niveau van de M.A.R.C.H-aanpak;

Om op een zeer eenvoudige en systematische manier leren om te gaan met een breed scala van levensbedreigende, tijdkritieke verwondingen.

RTACC is de voorkeurscursus geworden voor internationale brandweer – en politie-diensten, prehospitaal opererende first responders en Industrieën die opereren in risicovolle, afgelegen of vijandige omgevingen,

Hoewel de RTACC cursus ook geschikt is voor een laag tot gemiddeld risico, biedt het organisaties een hoger niveau van kennis, vaardigheden en uitrusting, met als doel het het verbeteren van hulpverlening bij ernstige medische noodsituaties.

RTACC begeleidt de cursist bij het identificeren van en het omgaan met tijdkritieke verwondingen, bloedingen en ziektebeelden met de juiste interventies.

Praktijkervaring, live acteurs, slachtoffersimulatie in combinatie met korte, zeer gerichte lezingen bieden de perfecte balans tussen theoretisch en praktisch onderwijs.

RTACC is geschreven door vooraanstaande zorgprofessionals werkzaam binnen de acute prehospitale zorgverlening en wordt internationaal erkend.

De cursus heeft tot doel ervoor te zorgen dat alle organisaties zijn uitgerust zijn om op effectieve en veilige wijze om te gaan met ernstige gewonden.

De QA Level 3 Award in Rescue Trauma and Casualty Care (RTACC) (RQF) maakt deel uit van een Integrated Emergency Care Program (IECP) ontwikkeld door de ATACC Group om naadloos te verlopen van basis- tot geavanceerde medische en reddingstraining.

Kandidaten moeten minimaal 16 jaar oud zijn

RTACC biedt de hoogste trainingsnormen, voor niet professionele zorgverleners, die specifiek kunnen worden afgestemd op de behoeften, rekening houdend met de aard van uw bedrijf, uw werk activiteit en het daaropvolgende risicoprofiel.

Onze blended learning zorgt ervoor dat de scenariogebaseerde cursus volledig relevant is voor wat u feitelijk doet.

De RTACC wordt aangepast aan de (hoog) risico omgevingen, waarin de cursisten zich uiteindelijk in zullen gaan bevinden.

FTACC omvat het volgende:

 • Rol en verantwoordelijkheden van een BTACC-provider
 • Kinematica, letselpatronen en letselmechanisme
 • Scènebeoordeling, veilige nadering en eerste acties
 • Massale bloedingscontrole met behulp van een stapsgewijze benadering of
  directe/indirecte interventies inclusief directe druk, wond
  verpakking en tourniquets.
 • Luchtwegbeoordeling en -beheer met behulp van manuele technieken en luchtweghulpmiddelen, waaronder orofaryngeale
  en nasofaryngeale luchtwegen
 • Herkennen, beoordelen en behandelen van thoracaal trauma en
  complicaties, waaronder veilig gebruik van noodzuurstof en
  aanbrengen van borstverband/seals
 • Beoordeling en behandeling van hoofd- en andere verwondingen, inclusief:
  pijnscores, lichte verwondingen, thermische verwondingen, bewegingsapparaat verwondingen, milieublootstelling/effecten van koude en warmte, handmatige inline stabilisatie, helm verwijderen, basic
  immobilisatie technieken.
 • Top tot teen beoordeling/herbeoordeling en geschiedenis van het slachtoffer
  afnemen
 • Volwassenen, kinderen en baby’s Basic Life Support inclusief reanimatie en veilig gebruik van AED
 • Herkenning en behandeling van milde en ernstige verstikking en herstelpositie
 • Basis herkenning, beoordeling en behandeling medisch noodgevallen, waaronder veelvoorkomende aandoeningen van de luchtwegen en
  ernstige ziekten
 • Volwassen – Immediate Life Support (ILS) inclusief pitcrew reanimatie, luchtwegbeheer en ventilatie met behulp van ambumasker en pocketmask en terugkeer van spontane circulatiedrills
 • Luchtwegmanagement en ventilatie met behulp van een ambumasker en
  pocketmask en terugkeer van spontane circulatie drills.
 • Veilig gebruik van noodzuurstof, inclusief gezondheid en veiligheid,
  indicaties en contra-indicaties, dosering en methoden van
  toediening en monitoring van de effecten van (emergency)
  zuurstof
 • Aanvullende inhoud zoals medische redding, speciale patiëntengroepen, triage en medische hulpmiddelen op aanvraag beschikbaar

RTACC biedt de hoogste normen van opleiding en training voor geavanceerde preklinische zorgverleners die speciaal kunnen worden afgestemd op uw behoeften, rekening houdend met de aard van uw bedrijf, werkzaamheden en het daaruit voortvloeiende risicoprofiel.

De standaardcursus duurt 3 dagen, maar er kan aanvullende inhoud worden toegevoegd om kandidaten beter uit te rusten om met specifieke risico’s of gevaren om te gaan die ze in hun omgeving of werkgebied kunnen tegenkomen.

Minimaal 3 dagen
1 dag jaarlijkse opfriscursus
3 jaar geldigheid

Succesvolle kandidaten ontvangen een internationaal erkend QNUK Level 3 Award certificering in Basic Trauma and Casualty (RTACC) (RQF)